3.31.2009

שמרי מרחק!


אשתי החדישה והיקרה,
האהבה משכרת.