1.02.2013

הספר "אספקת שירותי דת בישראל: העברת מרכז הכובד מהשלטון המרכזי למקומי"

לכבוד השנה האזרחית החדשה - ספר חדש (לחצו על התמונה):

 לחץ לצפייה

הספר עוסק באחת הסוגיות המהותיות ביחסי דת ומדינה בישראל: אספקת שירותי הדת. המחבר סוקר בתמציתיות את ההיבטים השונים במארג היחסים שבין השלטון המרכזי לשלטון המקומי, בוחן את התמורות והשינויים המתחוללים בשנים האחרונות ברשויות המקומיות, סוקר בהרחבה את שורת הרפורמות שהוצעו ב-20 השנים האחרונות לאספקת שירותי הדת בישראל על יתרונותיהן וחסרונותיהן, מנתח את עיקרי השיטה לאספקת שירותי דת הנהוגה בגרמניה וארה"ב, תוך בחינה של הקהילות היהודיות בארה"ב ודרכי התמודדותן עם שיטה זו, ומנסה למצוא את "דרך המלך" ליישום מודל בו לרשויות מקומיות תוענק עצמאות בהיבטים של אספקת שירותי דת, בד בבד עם מעורבות של המדינה באספקת דת ברמה הארצית, ובשיתוף עם הקהילות.