3.01.2016

משפט פשוט | כתבה שלי ב'מקום בעולם - מגזין הנוער של עולם קטן'