1 במאי 2009

"מותר לכנות אותנו בני מיעוטים"

ב. מיכאל הוא מהכותבים הארסיים שצמחו פה. מדי שבוע הוא מחלץ בעוקצנות מרובה את ליטרת הסרקאזם שלו לטובת השתלחות משולחת רסן בדתיים ובמתנחלים. הטור הזה מביא לי את העצבים, אז אני מעדיף שלא לקרוא אותו בשירותים  - למרות ששם מקומו - כדי להימנע מעצירות מיותרת.

באופן חריג, השבוע, בשולי דבריו, הייתה לו איזו נקודה מעוררת מחשבה אודות מצבנו הדמוגרפי:


לעומתו, חשוב להביא גם את מחקרו של יורם אטינגר הטוען כי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מבהילה אותנו בתחזיות קודרות ומתעלמת מתופעות דמוגרפיות עכשוויות שמפריכות אותן.

הנה העובדות הדמוגרפיות הנכונות לפי אטינגר:
מספר הערבים בתוך הקו הירוק 1.4 מיליון כולל מזרח ירושלים; ביו"ש 1.5 מיליון; בעזה 1.2 מיליון.

יהודים כולל עולים מברה"מ שעדיין לא הוכרו כיהודים כהלכה הוא כ-6 מיליון. לפיכך, היהודים מהווים 60% מהאוכלוסיה שבין הירדן לים, וללא עזה 67%.

כל זה בהשוואה לכך שהיהודים היוו מיעוט של 33% ב- 1947 ו-8% מיעוט ב- 1900.

ע"פ המגמה הנוכחית, יש גידול בפריון היהודי, וירידה חדה בפריון הערבי. ב- 1995 סך הלידות היהודיות היה 80,400, וב- 2008 נרשם גידול של 45% שהם 117,000 לידות. מספר הלידות השנתי בתחומי הקו הירוק עמד בתקופה המקבילה על 39,000 לידות לשנה בלבד.

לקריאה נוספת - אתר המכון לאסטרטגיה ציונית.