18 במרץ 2015

בחירות 2015, אפקט הבומרנג: נקמתו של הציבור הישראלי

המסקנה ממערכת הבחירות היא חד משמעית: בהכפשה מכוערת, כוחנית, בוטה, ממוקדת, שלא נראתה כמותה מאז ומעולם, שנעשתה כלפי אדם אחד, כלפי זוג אחד, ולוותה בגזענות דוחה, בהשחרה של ציבורים שלמים, בהתנשאות מגעילה, בבוז ניחר שמכוון כלפי אוכלוסיות ענק - לא משיגים שלטון.

אז כל הכבוד לך נוני, סחתיין עליך גרבוז, יופי של עבודה עשיתם סרנה, וי-15, המומחים לבטחון למיניהם, ציפי, ארגוני השמאל והסובול: רק בגללכם, הצביע הציבור הישראלי בהמוניו לאיש-שרק-לא-הוא, כדי לתת לכם את הכאפה הפוליטית הכי חזקה שנשמעה פה מאז מהפך 77.